top of page

Praktisch

Aanmelding

Tarieven

Aanmelden kan via het mailadres info@praktijkdestam.be of via het contactformulier. Daarna bevragen we enkele algemene gegevens en jullie hulpvraag. Vervolgens plannen we samen een eerste gesprek in.

Eerste gesprek

In dit eerste kennismakingsgesprek nemen we de tijd om jullie hulpvraag verder te verkennen. We leggen graag onze manier van werken uit en bekijken hoe een eventuele verdere begeleiding kan verlopen.

De werknemers bij praktijk de Stam zijn erkend door de overheid en zijn aangesloten binnen de conventie van psychologische zorg. Hierdoor zijn sessies mogelijk onder de terugbetalingsregeling waardoor deze gratis zijn. Dit wordt mede bekeken in het eerste gesprek.

Indien de terugbetalingsregeling niet mogelijk is, heeft de consultatie een kostprijs van €70 met een duurtijd van ca. 45 minuten.

schets_2-removebg-preview.png

Annulering

Individueel

Groepssessie

Indien u niet aanwezig kan zijn, willen we u vriendelijk vragen ten laatste 48u op voorhand te annuleren. We zijn genoodzaakt niet tijdig geannuleerde of onaangekondigde afwezigheden aan te rekenen. We hopen hiervoor op uw begrip.

Een groepssessie vindt plaats in kleine groep onder begeleiding van 2 psychologen en duurt 90 min. per sessie.

Elk groepsaanbod start met een eerste gesprek en wordt afgerond met een terugkoppelingsgesprek.

 

Het groepsaanbod 'emotie-regulatietraining' bestaat uit 5 groepssessies. Het groepsaanbod is erkend binnen de conventie van psychologische zorg en wordt gratis aangeboden.

bottom of page